1. ماژولهای مورد نياز
آيا ماژولهای زير در PHP شما نصب هستند؟
soap : نصب است
openssl : نصب است
2. تست IP
بررسی آدرس IP
curl : 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


openresty
fsockopen : Notice: Undefined offset: 0 in /home/ganjdow1/domains/ganjdownload.ir/public_html/index.php on line 153
file_get_contents : 217.144.107.183
3. تست انجام تراکنش
مرچنت کد دریافتی از زرین پال:مبلغ تراکنش (به تومان):